X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خبر.متن های عاشقانه.شعر.داستان های اجتماعی.آموزشی.بحث های روانشناسی.مشکلات و آسیب های اجتماعی.حرف های شنیدنی
جمعه 14 اردیبهشت 1386
عشق رویایی

عشق ورزیدن را فقط با عشق ورزیدن می توان آموخت   *سقراط *

مردی سه دختر دم بخت داشت . نزد دوستان آمد و به او گفت که سه نفر به خواستگاری دخترانش آمده اند و او می ترسد که بعدا ازدواج با این سه نفر منجر به جدایی فرزندانش شود . یکی از دوستان سری تکان داد و گفت ویژگی های شاخص دخترانت را بگو . مرد گفت دختر اولم بسیار ساکت و آرام و متین است . اما وقتی در جمع قرار می گیرد شروع به شیرین زبانی می کند و سعی می کند با سر و صدا و شلوغ کردن مجلس را گرم کند . دختر دومم بسیار ترسو است . اما وقتی در جمع قرار می گیرد سعی می کند با شکستن حد و مرز خود را جسور و بی پروا جلوه دهد و همیشه مراقب هستم که به خودش آسیبی نرساند . دختر سوم من هم بسیار تنبل است ولی وقتی با غریبه ها روبه رو می شود خود را بسیار کار کن و فعال نشان می دهد . و آنقدر در این خصوص خودنمایی می کند که باعث تحسین همگی و شرمندگی بقیه خواهرانش می شود . دوست تبسمی کرد و از مرد خواست تا سه خواستگار را نزد او بفرستد . و خودش هم در مجلس حضور داشته باشد . دوست از خواستگاران خواست  تا راجع به دلیل انتخاب همسرشان برای او توضیح دهند . خواستگار دختر اول گفت من خودم آرام و ساکت و خجالتی ام و دوست دارم همسرم دختری اجتماعی و سروزبان دار باشد و بتواند نقص من را در زندگی جبران کند . شیرین زبانی و سروزبان داشتن دختر اول مرا شیفته او کرده است . ای استاد بزرگوار تمنا دارم کاری کنید که پدر دختر بع این ازدواج راضی شود . خواستگار دختر دوم گفت من بسیار ترسو و بزدل هستم و حتی شب ها از بیرون رفتن و قدم زدن در تاریکی می ترسم . همیشه دنبال همسری بودم که بر خلاف من شجاع و بی پروا باشد و وقتی دختر دوم این مرد را دیدم شیفته او شدم . ای کاش استاد التفاتی کنند و از پدر درخواست کنند به ازدواج من و دختر دوم رضایت دهد . خواستگار دختر سوم گفت راستش را بخواهید من فردی تنبل و راحت طلبم که ترجیح می دهم همسرم این ضعف را نداشته باشد . زبر و زرنگ بودن دختر سوم مرا شیفته خود ساخته است . ای کاش پدر دختر به ازدواج من و دخترش رضایت دهد . دوست مرد خواستگاران را مرخص کرد و در خلوت به پدر دختر گفت انسان ها وقتی به دیگری دل می بازند در واقع عاشق آرزوها و رویاهای خود می شوند . هر کس به شخصی که در رویا می پسندد دل می بندد و این فرد انتخابی آن ها با مشخصات آرمانی آنها مطابقت دارد یا خیر را اصلا نمی بیند . به نظر می رسد که مشخصات فرد رویایی دختران تو و خواستگارانشان با هم تطابق دارد . این که این انطباق درست است 

تعداد افراد آنلاین در وبلاگ :

Number of online users in last 3 minutes