X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
خبر.متن های عاشقانه.شعر.داستان های اجتماعی.آموزشی.بحث های روانشناسی.مشکلات و آسیب های اجتماعی.حرف های شنیدنی
دوشنبه 20 بهمن 1382
روانشناسی دوران نوجوانی فصل سرکشی

 

روانشناسی سال های نوجوانی...خیلی از بزرگان ما فصل نوجوانی رو دوران سرکشی میدونن.....

دلسوزی ما .. خواسته های آنها

مادر نوجوان می گوید :

تنها آرزوی من خوشبختی پسرم است

و نوجوان چهارده ساله می گوید :

ای کاش مادرم اینقدر نگران خوشبختی من نبود .. جانم را به لب رسانده دارم از دستس دیوانه می شم

مادر می گوید

از اینکه فرزندم باید در ایالت دیگری به دانشگاه برود دارم دق می کنم خیلی جوان است چگونه دوری اش را تحمل کنم او تنها مایه افتخار و مایه امید زندگی من است

جوان هجده ساله نظر دیگری دارد :

مادرم می خواهد به جای من زندگی کند اگر بتواند به جای من نفس می کشد در نظر او من هنوز کودک هستم کاش می گذاشت به جای خودم زندگی کنم

پدر می گوید برای خوشبخت شدن فرزندم از هیچ کوششی فرو گذار نمی کنم

نوجوان شانزده ساله می گوید :

از نصیحت های پدرم خسته شدم جز به آینده من به چیزی فکر نمی کند طوری به من القا شده که انگار به تنهایی هیچ کاری از من ساخته نیست احساس می کنم دست به هر کاری بزنم شکست می خورم

دوران سرکشی :

سالهای بلوغ اغلب دوران سرکشی و تمرد و اضطراب است . سرکشی نوجوانها در برابر صاحبان اختیار و در برابر مقررات مطلب تازه ای نیست و اگر علاقه ای به تربیت و آموزش و رشد فرزندانمان داریم باید آنرا تحمل کنیم . سالهای بلوغ سالهای سختی و مرارت والدین است . تماشای تبدیل کودکی شیرین و دوست داشتنی به نوجوانی بالغ و سرکش آسان نیست .. تحمل ظاهر و حرکاتی مانند خوردن ناخن و پر سروصدا راه رفتن و پای بر زمین کوبیدن و صاف کردن گلو وزیر چشمی نگاه کردن و دهن کجی صبر ایوب می خواهد ... از تماشای نوجوانمان که در رختخاب دراز کشیده و چشم به سقف دوخته و ساعت ها عاطل و باطل وقتش را هدر میدهد نگران می شویم و تعجب می کنیم که چرا و چگونه فرزندمان حالی به حالی شده و لحظه ای دست از غرولند بر نمی دارد ... ناگهان می بینیم چیزی نیست که راضیش کند خانه را به هم میریزد و هر بلایی که بگویی سر اتومبیل می آوردو پدر و مادر را به امل و قدیمی بودن و این قبیل حرفها متهم می کند ...همه زندگی در بگو و مگو و ناراحتی خلاصه می شود جرو بحث انگار عادت موسومی است .. بیدار شدن در صبح و خوابیدن بی جنگ و دعوا در شب غیر ممکن می شود .از درس هایش عقب میماند . موقع استحمام که میرسد انگار میخواهد کوهی را از جا بکند .. همه کارهایش ضد و نقیض است از یک سو بی نزاکت می شود ... از تعویض لباسهایش حتی در اتاق رختکن خجالت می کشد ... از عشق و محبت حرف میزند ... و می خواهد از قید پدرو مادر آزاد شود و هویت تازه ای پیدا کند .. هویتی از آن خویش .... برای روبرو شدن با دوران سرکشی و گذشتن از این زمان باید به این روش ها عمل کنید .....

1:تقلید نکنید

2:مقایسه نکنید

3:عیب جویی نکنید

4:مسخره نکنید

5: استقلال بدهید

6: به خلوت نوجوان احترام بگذارید

7:آب و تاب ندهید

8:برچسب نزنید

9: صراحت بخرج دهید

10:ضد و نقیض حرف نزنید

11:پیش بینی نکنید

روان شناسی بلوغ .. هایم گینات / مهدیقراچه داغی  

تعداد افراد آنلاین در وبلاگ :

Number of online users in last 3 minutes