X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
خبر.متن های عاشقانه.شعر.داستان های اجتماعی.آموزشی.بحث های روانشناسی.مشکلات و آسیب های اجتماعی.حرف های شنیدنی
جمعه 10 بهمن 1382
قیافه شناسی
 سلام خدمت دوستای گلم دلم براتون تنگ شده بود . این مطلب رو بخونید ببینید دوست دارید .. همتونو دوست دارم ........

قیافه شناسی از نظر ابرو ... قیافه شناسی ابرو ها را بچهار نوع تقسیم می کند :

1ابروانی که بهم پیوستند... ابروان بهم پیوسته چنانسن که در پایه و بالای بینی دو ابرو بیکدیگر متصل باشند و در عرض پیشانی خطی را تشکیل دهند . این نوع ابروان اکثر در سیمای مردان دیده می شود و بندرت زنان دارای چنین ابروانی می باشند ... خاصیت اخلاقی ابروان بهم پیوسته حسد و کینه توزی است و چنان چه اینگونه ابرو دارای فرو رفتگی باشند از تعدی و ستمکار حکایت می کند ... 2ابروانی کمانی بیک نسبت ... ابروان کمانی که متساوی و یکنواخت بوده و گاهی بجانب صورت سرازیر می شود و به طور کلی نیم کمانی را تشکیل میدهد و از نیکخویی و خوش خلقی ذاتی حکایت می کند .. اما اغلب بر اثر محسوسات و مشاهدات تروش رویی بردارندگان اینگونه ابروان ظاهر و نمایان می گردد ... 3 ابروان نا موزون ... ابروانی که همچون حرف ن و به صورت دو کمان جداگانه جدا از یکدیگر بوجود آمده است اکثرا بر هوشمندی و پرهیز کاری دلالت دارد ...4 ابروان پهن و پر پشت ... ابروی پهن و پرپشت که موهای آن بطرف بالا باشد عموما کم حوصلگی و کج خویی را نشان می دهد و چنانچه قسمت موهای چنین ابرویی بجانب پایین باشد در این حال دارندگان اینگونه ابرو اکثر برد بار و دلیر خواهند بود ...... رنگ مو وقتی طلایی باشه ... زنان مو طلایی اغلب به عیش و عشرت علاقمندند و مردان مو طلایی نیز عموما بخوش گذرانی و باده گساری و شهوت دارند .. اما مو طلایی که سبز گون چشم هستند عموما بسیار با هوش و در کارها با استقامت و ثابت قدمند ...آزمایشهای قیافه شناسی نشان می دهد که مردان سبز گون چشم مو طلایی هر قدر رنگ طلایی آنان بیشتر و تند تر باشد مراتب استقامت و برد باریشان فزونی دارد .. پوشیده نماید که سبز گونی چشمان بر نیرو مندی گواهی میدهد و چشمان زرد گون کاشف بر ضعف و ناتوانی است .... ...خصوصیات اخلاقی مردم بلند موی .. آرمایشهای قیافه شناسی نشان می دهد سر هاییکه موی پر پشت دارند و همچنین صورتهای بسیار موی . عموما صاحبش سخاوتمند و بلند همت و خوش خوی می باشد مردم کوتاه مو ویا کم مو .. اکثرا عصبی مزاج و تند خو هستند بررسی های فیزیونومی روشن نموده که ملل عقب مانده و قبایل وحشی عموما دارای موی سر و صورت کوتاه میباشند و بر عکس موی مردم سرزمین های متمدن پر پشت و بلند است .. پوشیده نماید که بلندی موی سرو و صورت از نیرو مندی عضلات حکایت می کند ...... این مطلب عینا از کتاب قیافه شناسی بود .. اگه بازم می خواین از قیافه شناسی بگم نظر بدین .... دوست دارین درباره قیافه شناسی بازم بگم .... پس نظر بدین ...... .............. دفعه بعد درباره چانه و قیافه شناسی می نویسم  ... قیافه شناسی از طریق چانه ..... اگه خوبه نظر بدین ...

تعداد افراد آنلاین در وبلاگ :

Number of online users in last 3 minutes